XS Max 3D - Xo So Max 3D - Kết quả XS Max 3D

xoso66

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 21/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 057 188 1tr
Nhất 550 607 554 264 350N
Nhì 512 904 410 210N
068 248 369
Ba 858 835 115 459 100N
365 150 855 288

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 19/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 340 260 1tr
Nhất 597 845 507 434 350N
Nhì 330 387 765 210N
589 366 159
Ba 368 768 090 253 100N
847 892 125 537

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 17/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 687 382 1tr
Nhất 866 359 553 146 350N
Nhì 220 772 240 210N
461 740 506
Ba 122 728 603 050 100N
687 347 302 746

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 14/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 870 689 1tr
Nhất 686 881 543 581 350N
Nhì 415 870 959 210N
244 994 412
Ba 219 779 161 503 100N
468 577 577 096

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 12/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 889 812 1tr
Nhất 477 756 072 724 350N
Nhì 493 222 779 210N
827 101 319
Ba 985 473 706 070 100N
606 321 027 638

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 10/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 950 472 1tr
Nhất 570 905 705 574 350N
Nhì 641 086 091 210N
661 139 563
Ba 396 204 591 085 100N
849 862 756 058

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 07/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 538 391 1tr
Nhất 394 550 409 724 350N
Nhì 523 112 873 210N
266 912 383
Ba 554 255 635 487 100N
119 165 100 551

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 05/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 043 147 1tr
Nhất 683 484 064 243 350N
Nhì 943 773 276 210N
937 358 834
Ba 119 786 691 514 100N
227 207 747 726

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 03/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 042 881 1tr
Nhất 021 698 050 006 350N
Nhì 151 608 119 210N
514 380 898
Ba 699 857 626 628 100N
492 995 649 006

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 31/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 041 146 1tr
Nhất 641 008 928 874 350N
Nhì 067 472 175 210N
755 872 170
Ba 855 089 098 630 100N
707 286 960 019
lucky88
fabet
uk88 five88
[x]