Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

xoso66

Xổ số Power Thứ 7 ngày 24/02/2024

 • 01 03 22 27 38 40 26

  Giá trị Jackpot 1: 135,452,799,750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,569,068,200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 135,452,799,750
  Jackpot 2 | 1 3,569,068,200
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 1,569 500.000
  Giải ba 29,741 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 22/02/2024

 • 08 19 24 31 35 55 01

  Giá trị Jackpot 1: 130,331,185,950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,419,717,350 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 130,331,185,950
  Jackpot 2 | 1 3,419,717,350
  Giải nhất 48 40.000.000
  Giải nhì 1,511 500.000
  Giải ba 30,793 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 20/02/2024

 • 34 46 50 51 52 55 05

  Giá trị Jackpot 1: 126,553,729,800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,628,934,550 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 126,553,729,800
  Jackpot 2 | 1 3,628,934,550
  Giải nhất 27 40.000.000
  Giải nhì 1,586 500.000
  Giải ba 30,486 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 17/02/2024

 • 08 12 17 27 38 55 47

  Giá trị Jackpot 1: 120,893,318,850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 1,815,013,083 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 120,893,318,850
  Jackpot 2 | 3 1,815,013,083
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1,568 500.000
  Giải ba 33,396 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 15/02/2024

 • 03 07 08 18 21 26 19

  Giá trị Jackpot 1: 116,463,068,400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,952,789,200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 116,463,068,400
  Jackpot 2 | 0 4,952,789,200
  Giải nhất 27 40.000.000
  Giải nhì 1,590 500.000
  Giải ba 33,383 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 13/02/2024

 • 08 17 22 31 34 49 18

  Giá trị Jackpot 1: 112,343,407,950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,495,049,150 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 112,343,407,950
  Jackpot 2 | 0 4,495,049,150
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 1,305 500.000
  Giải ba 27,701 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 08/02/2024

 • 22 31 35 36 38 42 11

  Giá trị Jackpot 1: 107,397,479,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,945,501,550 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 107,397,479,550
  Jackpot 2 | 0 3,945,501,550
  Giải nhất 21 40.000.000
  Giải nhì 1,225 500.000
  Giải ba 26,108 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 06/02/2024

 • 08 19 27 34 46 51 24

  Giá trị Jackpot 1: 103,161,578,250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,474,845,850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 103,161,578,250
  Jackpot 2 | 0 3,474,845,850
  Giải nhất 28 40.000.000
  Giải nhì 1,549 500.000
  Giải ba 30,460 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 03/02/2024

 • 04 06 07 13 18 26 49

  Giá trị Jackpot 1: 98,887,965,600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,675,257,700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 98,887,965,600
  Jackpot 2 | 1 4,675,257,700
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 1,324 500.000
  Giải ba 27,044 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 01/02/2024

 • 02 07 10 22 32 40 39

  Giá trị Jackpot 1: 95,065,337,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,250,521,200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 95,065,337,100
  Jackpot 2 | 0 4,250,521,200
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 1,139 500.000
  Giải ba 24,469 50.000
lucky88
fabet
uk88 five88
[x]